Yandex

Dolunay Ambulans

Ambulans Kiralama Hizmetleri
Üzerinde haç olan bir ambulans.

Kara Ambulans Hizmeti Kiralama

Acil yardım (kırmızı şerit) ve hasta nakil (mavi şerit) ambulansı olarak iki tiptir.

Acil Yardım Ambulansları; yoğun bakım transferleri ve ilk müdahaleye yönelik tıbbi cihazlar içermektedir. Acil Yardım Ambulanslarında Doktor veya paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücüden oluşan 3 kişilik bir ekip bulunmaktadır.

Tam Donanımlı Kara Ambulansları

Bu ambulanslarda temel olarak monitör, defibrilatör, transport ventilatör, pulse oksimetre, infüzyon pump ve tüm acil müdahalelerde gerekli tıbbi malzeme, ilaçlar ile Sağlık Bakanlığının 07.12.2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirtilen tıbbi cihaz ve diğer malzemeler bulunmaktadır.

Hasta Nakil Ambulansları; durumu stabil olan hastaların hastane- ev veya ev- hastane transferlerinde daha çok kullanılmaktadır. Acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücüsü olarak iki personel nakil ambulanslarda görev yapmaktadır. Hasta nakil ambulanslarında; otomatik eksternal defibrilatör dediğimiz acil durumlarda doktor olmadan sağlık personeli aracılığı ile kalp defibrilasyonu yapan alet ve transport ventilatör ve Sağlık Bakanlığının 07.12.2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirtilen tıbbi cihaz ve diğer malzemeler ve ilaçlar da bulunmaktadır.

Hastane odası, yatak
İki adam kamyon.

Kesintisiz İletişim

Acil yardım ve nakil ambulanslarında transferden önce hastayı takip eden doktor veya klinik ile görüşülerek gerekli tıbbi donanım ve medikal ekip hastanın klinik durumuna göre yeniden planlanmaktadır.

Ambulanslarımız teknik anlamda son teknolojiyi takip eden mobil haberleşme sistemleri telsiz ve araç takip sistemleri ile yurtiçi ve yurtdışı noktalarda alarm merkezimiz ile irtibat halindedir.

Kara ambulansları TSE EN 1789-EK C standartlarına uygundur. Yine bu standartlara uygun dijital klima, bağımsız ısıtıcı bulunmaktadır. Mevsimsel lastik değişimleri ve araç teknik bakımları düzenli olarak filo sorumluları tarafından kontrol edilmektedir. Ambulanslarımızda tıbbi donanım ve ilaçlarla ilgili detaylı bilgi Sağlık Bakanlığının 07.12.2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği” Ek 3 ‘de yer almaktadır.