Yandex

Dolunay Ambulans

KVKK Politikası

Dolunay Ambulans A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun olarak işliyoruz. Verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için son derece önemlidir. Bu kapsamda, sizlere şeffaf bir şekilde bilgi vermek ve haklarınızı korumak amacıyla aşağıdaki açıklamaları yapmak istiyoruz:

Kişisel Verilerinizi Koruyoruz

Veri Sorumlusu:

Dolunay Ambulans A.Ş., KVKK’nın tanımladığı veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, ambulans hizmeti verilmesi sürecinde hastaların ve hasta yakınlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve sağlık durumları ile ilgili verileri kapsayacak şekilde işlenebilir. Bu veriler, acil tıbbi müdahalelerin yapılması, sağlık hizmetlerinin sunulması ve iletişim kurulması gibi amaçlarla kullanılabilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri:

Kişisel verileriniz, KVKK’nın öngördüğü usul ve esaslara uygun olarak, hukuka uygun, doğru ve güncel olacak şekilde işlenecektir. Verileriniz, elektronik ortamda, sunucularımızda saklanacak ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel verileriniz, KVKK’nın izin verdiği veya öngördüğü hallerde, yasal zorunlulukların varlığı hâlinde ve/veya sözleşmenin ifası ile ilgili olarak, ambulans hizmeti verilen sağlık kuruluşlarına veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi:

Kişisel verileriniz, ambulans hizmetinin sunulması amacıyla gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Bu sürenin sonunda, verileriniz silinme veya yok edilme yöntemleriyle imha edilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışına aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesine karşı, kendinizle ilgili bir durumun ortaya çıkması hâlinde, itiraz etme.

KVKK kapsamında haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yollarla bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Dolunay Ambulans A.Ş. Ambulans İletişim Bilgileri:

Adres:Bahçelievler Mh. Bahriye Üçok Cad. Barış Apt. No: 3/3 Beşevler / Ankara

Telefon: +90 (312) 432 5 432

E-posta: info@dolunayambulans.com

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi konusunda, sizlerin güvenliği ve haklarınızın korunması bizim önceliğimizdir.

Diğer Haberler
Çağrı merkezi, bilgisayarlar
Ambulans Çağrı Merkezi

Ambulans çağrı merkezi, acil durumlar veya tıbbi acil ihtiyaçlarla karşılaşıldığında hızlı ve güvenilir bir şekilde ambulans hizmeti sağlayan merkezdir. Ambulans çağrı merkezine ulaşmak için iletişim

Tamamını okuyun
Sprinter ambulansı, yol.
Özel Ambulans Fiyatları

Özel Ambulanslar bilinen kamu araçlarından yani 112 acil ambulanslarından farksız olarak hizmet vermektedirler. Özel ambulans hizmetinin kamu ambulanslarından tek farkı hastanın ya da hasta yakının talep

Tamamını okuyun